Antrepo

Hızlı ve Etkili Antrepo Çözümleri

Farklı konumlarda antrepoları bulunan Mezon bu alanda temel olarak iki farklı hizmet sağlamaktadır. Bu hizmetler ürünlerin gümrükleme süresince depolanması ve transit ticaret yapılacak ürünlerin talep doğrultusunda hazırlanarak sevk edilmesi işlemleridir.

Dağıtım Merkezlerinde En Düşük Kaynak Kullanımıyla En Yüksek Verim

Çok kullanıcılı depolarda farklı sektörlerden müşterilere aynı çatı altında hizmet verilmektedir. Mezon, sektörel bilgi birikimi yüksek kadrosu, çok kullanıcılı depoların kaynak kullanımında yarattığı sinerji, maliyet ve operasyonel esneklik sayesinde müşterilerin değişik taleplerine en az kaynak kullanımıyla yanıt vermektedir. Mezon Dağıtım Merkezlerinde; sipariş yönetimi, stok yönetimi, envanter yönetimi ve bayi yönetimi hizmetleri sunulmaktadır.

Güçlü Üretim Lojistiği Çözümleri

Mezon, üretim planlarına uygun olarak, üretim bandıyla eş zamanlı hammadde beslemesi ve depolaması, ürünü oluşturan paketleme malzemeleriyle sarf malzemelerinin beslenmesi ve depolanması, bitmiş ürün üretim bantlarından teslim alınması ile dağıtım merkezine ulaştırılması, fabrika için farklı birimler arasındaki malzeme akışının sağlanması gibi fabrika içi “üretim lojistiği” hizmetleri sağlamaktadır.

Düşük Maliyet Sağlayan Modern Cross-Docking Servisleri

Geleneksel lojistik metodları, farklı tedarikçilerin her birinin değişik satış noktaları için ayrı ayrı sevkiyat planlamasını gerektirmektedir. Modern cross-docking operasyonlarında ise; tüm tedarikçilerin üretimleri birleştirme noktası olarak tek bir noktada toplanmakta ve burada ayrıştırılarak en az taşıma maliyetiyle satış noktalarına ulaştırılmaktadır. Mezon’un müşterilerine sağladığı hızlı cross-docking hizmetleri sayesinde ürünler, satış noktalarına mümkün olan en kısa zamanda ulaşacak şekilde ayrıştırılarak, elde bulundurma maliyeti en aza indirilmektedir. Mezon’un ayrışım konusundaki büyük başarısı sayesinde müşteri memnuniyeti üst düzeyde tutulmaktadır.