Lojistik

Depo Yönetimi Hizmet Birimi altında sağlanan başlıca çözümler; antrepo yönetimi, dağıtım merkezi, üretim lojistiği, çapraz yükleme (cross-docking), katma değerli hizmetler ve iade yönetimidir.

Antrepo
Dağıtım Merkezi
Cross-Docking
Katma Değerli Hizmetler